Kepada siapakah elo menyandarkan hidup elo? (kalau bukan pada diri elo sendiri?)

Bayangkan diri lo membesar dalam ruangan yang menyempit…

I need to go out.